Wednesday, June 3, 2015

अकविता

म,
उपन्यासकी च्याटगर्ल
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया
हो रंगी सारी
मेरो आजको प्रमुख नायीकाहरु
र्याम्पगर्ल, गिरि र शोभा गुर्तुको ठुमरी
जागो या जाग न