Thursday, October 15, 2015

लाग्छ अनेक रहस्यहरुको खुलासा हुँदै छ

लाग्छ अनेक रहस्यहरुको खुलासा हुँदै छ
घर, आँगन चोक मैदानमा तमासा हुँदै छ
मरेको दिन झिल्को काफी हुन्छ तिम्रो मुक्तीलाई  
अजम्बरी छन् कि कोहि ? कस्को गुनासा हुँदै छ  ।