Wednesday, February 11, 2015

हो म प्रेम गर्छु

म अनौठो रागलाई प्रेम भन्छु
जसमा मेरो वरिपरि स्वत: सन्नाटाहरु परिभाषित हुन्छन
केहि प्रिय अप्रिय बक्तब्यहरु
केहि अबोध अभिब्यक्ती संगै
भावनावेशमा थप भूमिका लेख्छ उही प्रेम ।