Thursday, June 7, 2012

के बारुँ म यहाँTuesday, 8 May 2012

खुल्ला छ अनन्त के बारुँ म यहाँ
मागेर जीवन के टारुँ म यहाँ ।


बाजीमा लाग्यो तन र मन दुबै
जितेर कस्लाई के हारुँ म यहाँ ।शुन्य छ आकाश छैनन् तारा त्यहाँ
एक्लै छ त्यो  जुन के झारुँ म यहाँ  ।


ओइलाए चाहाना बाँझो छ मन
गोडेर कुन फूल सारुँ म यहाँ ।


जिउँदो नै कहाँ छे "निर्मला "अब
मरेकै लाइ अझ के मारुँ म यहाँ ।

No comments:

Post a Comment