Sunday, September 16, 2012

खलबल भएको छ रे


"सुन्छु देशमा फेरी खलबल भएको छ रे
गाउँ शहरमा फेरी हलचल भएको छ रे
लाग्दै थियो अब त नयाँ सरकार होला
उही दोहराउने छलफल भएको छ रे "

निर्मला खड्का

No comments:

Post a Comment