Sunday, September 16, 2012

शहर भरि खोजेर आँए


"दिनमा शहर भरि खोजेर आँए
मनमा रहर भरि खोजेर आँए ।।"
लुक्यौ बादलमा औंशीको जुन सरि
रातमा सगर भरि खोजेर आँए ।

निर्मला खड्का

No comments:

Post a Comment