Friday, September 27, 2013

फूलको अद्भूत बयान

फूलको अद्भुत बयान त मेरी सानी छोरी गर्छे
मलाई डाको छाडेर रुन आउछ 
उनको अबोधतामा 
म माकुराको जालो बुनाईले प्रभावित हुन सकिन तर 
मेरो अवस्थामा 
उस्को जिवन शैलीको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

No comments:

Post a Comment