Sunday, November 10, 2013

गोरेटो मुस्कान

छातीभरी 
अन्जान पईतालाका डोबहरू 
पिल्सिदै दिर्घ घाउँ दुखि रहन्छ /रहने छ 
असिमित पीडाहरु मै 
गोरेटो मुस्काई रहन्छ 
एक जीवन्त मुस्कान 
यात्रीहरुलाई गन्तब्य भेटाएर  ।

No comments:

Post a Comment